Nahlásiť novšiu verziu

    Máte informácie, že niektorý software už vyšiel v novšej
    verzii ako je u nás? Napíšte nám jeho názov a my ho po
    preverení ihneď zaktualizujeme.